• กลับหน้าแรก
  • วิธีการจองทัวร์
  • โพสรูปทริปที่ผ่านมา
  • เกี่ยวกับเรา
  • โปรแกรมทัวร์

โปรเเกรมทัวร์ภูเภ็ตรับจากสนามบินPH231 โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต แพคเกจทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน 14,500 บาท เที่ยวภูเก็ต เกาะเฮ เกาะราชา เกาะพีพี ทะเลแหวก ทัวร์ภูเก็ตราคาถูก เดินทางโดยรถตู้

วันที่1 กรุงเทพ – ภูเก็ต
17.30 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า
18.00 น. จากนั้นออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่ภูเก็ต

วันที่2 เขารัง - ชิโนโปรตุกิส - วัดฉลอง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต - หอชมวิวเขาขาด - แหลมพรมเทพ
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นเดินทางขึ้นเขารังเพื่อชมทัศนียภาพของตัวเมืองภูเก็ต ผ่านชมย่านตึกเก่า ชิโนโปรตุกิส โดยเฉพาะซอยรมณีย์ที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องมาเยี่ยมเยือน จากนั้นเดินทางไป นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลองหรือวัดไชยธาราม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน จากนั้นแวะชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต เป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด ที่มีสิ่งมีชีวิตทางทะเลมีทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำเค็มมากกว่า 150 ชนิด นำท่านเดินทางไปหอชมวิวเขาขาด ที่สามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพเกาะภูเก็ตที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นอ่าวฉลอง แหลมพันวา เกาะสิเหร่ เกาะเล็กเกาะน้อย เรือประมง เรือสำราญ รวมทั้งตัวเมืองภูเก็ต จากนั้นมุ่งตรงไปแหลมพรมเทพเพื่อรอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
เย็น ถึงแหลมพรมเทพ ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของผืนทะเลที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแบบพาโรนาม่า จากนั้นเข้าที่พักในเมือง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านชมการแสดงโชว์ภูเก็ตแฟนตาซี (ไม่รวมตั๋ว) หากไม่เข้าภูเก็ตแฟนตาซี ทีมงานพาชมเมืองภูเก็ตยามค่ำคืน

วันที่3 เกาะเฮ - เกาะราชา
เช้า บริการอาหารเช้า จากนั้นนำท่านไปท่าเรืออ่าวฉลอง ลงเรือเดินทางไปเกาะเฮ นำท่านดำผิวน้ำดูปะการัง เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาดขาวสะอาดของเกาะเฮ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)บนเกาะเฮจากนั้นเดินทางไปเกาะราชา เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง บริเวณอ่าวปะตกหรืออ่าวคอนแค ได้เวลาอันสมควรจากนั้นเดินทางกลับท่าเรือ
เย็น บริการอาหารเย็น เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่4 เกาะพีพี - อ่าวมาหยา - อ่าวปิเล๊ะ - ถ้ำไวกิ้ง
เช้า บริการอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง เพื่อลงเรือเดินทางสู่เกาะพีพี ชมทิวทัศน์ทะเลอันสวยงามของทะเลอันดามัน อ่าวโละซามะ อ่าวมาหยา อ่าวปิเล๊ะ ถ้ำไวกิ้ง พร้อมดำน้ำดูปะการังจุดต่างๆ คือ อ่าวโละซามะ อ่าวมาหยา อ่าวนุ้ย และเกาะลิง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน เช็คอินเข้าที่พักบนเกาะพีพีดอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีบนเกาะพีพีดอนตามอัธยาศัย

วันที่5 เกาะพีพี - ทะเลแหวก
เช้า บริการอาหารเช้า นำคณะทัวร์เดินทาง มุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก (Unseen in Thailand) ชมความสวยงามของสันทรายที่โผล่ขึ้นมาจากปรากฎการน้ำลดซึ่งสามารถเดินทางระหว่างเกาะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะไข่ ท่านสามารถสัมผัสหมู่ปลาทะเลนานาชนิดจำนวนมากได้ที่เกาะแห่งนี้ หรือพักผ่อนบนชายหาดขาวสะอาดบนเกาะไข่ ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับท่าเรืออ่าวฉลอง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเอง)จากนั้นนำคณะแวะซื้อของฝากก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ

วันที่6 ภูเก็ต – กรุงเทพ
06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ราคาท่านล่ะ 11,500 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถรถตู้ปรับอากาศ นำท่านท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว (ห้องละ 2-4 ท่าน) หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหาร 11 มื้อ
- ค่าเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยว
- รวมค่ามัคคุเทศก์
- รวมค่าเข้าชมตลอดโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

โทร สำนักงาน 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 , 089-5232908 , 089-5233165 , 083-3086327 , 086-3089035 แฟกซ์ 02-8139227 เบอร์โทร 24 ชั่วโมง 089-0404783

รายละเอียดการจองทัวร์โอนเงินเข้าบัญชี
-ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
-ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 239-083-603-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่
-ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 343-2-58998-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
-ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 287-1-19671-8 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี
-ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 403-883534-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
เมื่อโอนเงินจองแล้วให้Copyใบโอนเงินแล้วส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227 หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่ E-mail Sm789@hotmail.com

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในใบแฟ๊กซ์
1.แจ้งชื่อนามสกุล อายุ โอนเงินมัดจำ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน
2.ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดโปรดระบุ
3.ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้

ในกรณีที่คณะทัวร์ยกเลิกทัวร์
-ไม่คืนเงินมัดจำ

แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาพัทยา

 
แผนที่บริษัท สไมล์ไทยอีโคทัวร์ สาขาสามพราน